De Lelyruiters gaan door!

Goed nieuws! Donderdag 20 april was de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Hierin is gesproken over de toekomst van onze vereniging, nu we vanaf september dit jaar niet meer beschikken over een geschikte locatie om officiële wedstrijden te organiseren.
 
Tijdens de vergadering zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de vereniging voort te zetten als een ‘startkaartvereniging’, waarbij wij nog wel activiteiten op andere locaties, zoals bijvoorbeeld clinics en trainingen, zullen blijven organiseren.
 
De vereniging blijft dus bestaan en we hopen jullie dan ook weer te ontmoeten bij één van onze activiteiten. Heb jezelf een idee voor een leuke en/of leerzame activiteit? Alle ideeën zijn van harte welkom!