Machtiging bank

  Dit is het machtigingsformulier tot automatische incasso. Op de Algemene ledenvergadering van 10 juli 2006 heeft het bestuur kenbaar gemaakt vanaf 1 januari 2007 middels automatische incasso de contributie en lesgelden te incasseren.

  Wij verzoeken U vriendelijk dit formulier bij inschrijving in te vullen.
  Naam incassant
  Adres incassant
  Postcode en woonplaats
  Land incassant
  Incassant ID
  RV&PC Lelyruiters
  Hoefslag 1
  8219 PV Lelystad
  Nederland
  NL28ZZZ406563740000
  Kenmerk machtiging Deze ontvangt u bij de welkomsbrief na de administratieve afhandeling
  Ondergetekende
  Naam en voorletters (*)
  Adres (*)
  Postcode en Woonplaats (*)
  Land (*)
  E-mail adres (*)
  IBAN (rekeningnummer) (*)

  Verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan:
  • RV&PC Lelyruiters om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedran overeenkomstig de contributie en, indien van toepassing, de lesgelden van uw rekening af te schrijven en
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RV&PC Lelyruiters

  Als u het niet een bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Wilt u de machtiging intrekken dan dient u dit aan de incassant te melden.

  Ik ga akkoord met de voorwaarden (*)

  Als u niet accoord bent kunt u dit formulier niet verzenden.
  Plaats (*)
  Datum (*)