Alles over wedstrijden

Inschrijven voor wedstrijden Vanaf 1 januari 2012 worden er geen startcoupons meer gebruikt en is de startkaart vervangen door een startpas. Inschrijven voor wedstrijden is alleen nog digitaal mogelijk, via ‘Mijn KNHS’ of www.startlijsten.nl.

Wedstrijdtenue Lelyruiters Het wedstrijdtenue voor de Lelyruiters is gelijkgesteld aan de regels van de KNHS (zie hiervoor de Wedstrijdreglementen ‘Dressuur’, ‘Springen’ en ‘Eventing’ op de site van de KNHS ).

Harnachement Er is een logo van de Lelyruiters beschikbaar voor op je wedstrijdsjabrak. Als je hierin geïnteresseerd bent, kun je contact met ons opnemen middels een mail (info@lelyruiters.nl).

Indien de toestand van de rijkleding en/of het harnachemant te wensen over laat, dan kan het bestuur je verplichten dit te vernieuwen.

Deelnemen aan wedstrijden Voordat je je gaat inschrijven voor wedstrijden dien je een startpas (voorheen startkaart) en een paspoort te hebben van je paard / pony. In het paspoort staan o.a. de kenmerken van je paard of pony en de influenza vaccinaties. Voor ponyleden dient in het paspoort een geldige meting van de hoogte van je pony te staan. De pony’s moeten t/m hun achtste jaar gemeten worden. Deze papieren dien je ten alle tijde bij je te hebben op de wedstrijden, aangezien de jury hierom kan vragen. Heb je ze niet bij je dan kan je worden uitgesloten voor deelname. Let op dat de gegevens in het paspoort en op je startpas juist zijn! Er wordt gecontroleerd!  

Als bij controle van het paspoort de inentingen niet in orde zijn zal de jury dit doorgeven aan de KNHS en wordt dit geregistreerd als Administratief Verzuim waarvoor een boete kan worden gegeven. Je mag deze wedstrijd dus wel starten, maar je mag de volgende wedstrijd pas weer starten als je bewijs hebt geleverd dat je paspoort weer in orde is. Start je toch dan toch met een paspoort dat niet in orde is, dan volgt een flinke financiëele boete en een startverbod !

Meer informatie over inentingen en ponymetingen vind je op de site van de KNHS. Voor de influenza vaccinatie is vooral erg belangrijk dat er niet meer dan 12 maanden mag zitten tussen de entingen. In deze link staat alle informatie over de controle van documenten tijdens wedstrijden, inentingen en ponymetingen. Overigens regelt de vereniging ook eenmaal per jaar een ponymeting.

Na de wedstrijd krijg je het origineel ingevulde en door de jury ondertekende protocol mee naar huis. Er wordt geen kopie naar de KNHS gestuurd, de wedstrijdorganisatie vult de cijfers digitaal in via het wedstrijdprogramma CONCOURS van de KNHS.  Na afloop worden alle wedstrijdgegevens dezelfde dag vanuit het programma naar de KNHS verzonden. Daarom is het belangrijk om het protocol een tijdje te bewaren, voor het geval er aan de kant van de wedstrijdorganisatie of de KNHS een fout wordt gemaakt. Je hebt dan altijd het bewijs met de handtekening van de jury.

Als je je hebt ingeschreven en je kunt om welke reden dan ook niet starten, dan ben je in het algemeen wel je inschrijfgeld verschuldigd aan de organiserende vereniging.

Voor geïnteresseerden hebben we een leuk boekje van de KNHS voor beginnende wedstrijdruiters. Je kan dit boekje bij ons aanvragen via de mail: info@lelyruiters.nl.

Het Outdoorseizoen is vanaf 1 april t/m 30 oktober, de overige maanden is het Indoor. Tijdens het indoorseizoen kan het voorkomen dat je toch buiten moet losrijden. Tijdens het indoorseizoen mogen ook buitenwedstrijden worden georganiseerd. Check altijd het vraagprogramma van de betreffende wedstrijd voor de juiste informatie hierover.

Zorg DAT je altijd op tijd aanwezig bent, minimaal een uur van te voren. Bij de dressuur dien je voordat je de ring in gaat, je eerst te melden (meestal doet degene die je voorleest dat). De jury kan dan om je paspoort en startpas vragen. ZORG DUS DAT JE DEZE ALTIJD BIJ JE hebt.

Heb je een winstpunt in de dressuur dan mag je ook gaan springen. Het parcours verkennen gebeurt altijd in tenue. Voor de start je je meld bij de jury en zeg je naam en de naam van de vereniging. Veel succes!

Wanneer een winstpunt? Klik hier voor de uitleg over wanneer je een winstpunt (of een verliespunt) behaalt.