Foto’s

De leden zijn akkoord met het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens evenementen en wedstrijden voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. De vereniging heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband. Deelnemers hebben het recht foto’s te laten verwijderen. De vereniging zal hier na ontvangst van een schriftelijk verzoek gericht aan het bestuur van de vereniging  direct aan voldoen.