Anja Spring in ‘t Veld erelid Lelyruiters

Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 9 april heeft Anja Spring in ‘t Veld officieel afscheid genomen als penningmeester en bestuurslid van de Lelyruiters. Anja heeft zich jarenlang in diverse rollen ingezet voor de vereniging. Als waardering hiervoor werd Anja benoemd tot erelid van de vereniging. Anja, enorm bedankt voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan en we hopen je nog vaak bij ons te zien!

Op voordracht van het bestuur werd Dominique Bohle gekozen tot nieuwe penningmeester. Dominique was al lid van de wedstrijdcommissie en ze zal dit nu gaan combineren met het penningmeesterschap. We wensen Dominique hierbij veel succes!